Elektro-saobraćajna tehnička škola „Nikola Tesla“

Elektro-saobraćajna tehnička škola „Nikola Tesla“ formirana je kao samostalna škola 01.01.1991. godine izdvajanjem iz Tehničkog školskog centra „14. oktobar“. U okviru pomenute škole 1970. godine počela je sa radom elektro-tehnička struka sa dva svoja odeljenja. Novembra 1971. godine postavljen je kamen temeljac za novu školsku zgradu u Kidričevoj (danas Dositejevoj) ulici. Sa otvaranjem elektro-odseka, odlučeno je da se Centar učlani u zajednicu elektrotehničkih škola Srbije. U cilju šireg informisanja radnika, učenika i roditelja o radu i rezultatima kao i problemima u školi, TŠC je počeo sa izdavanjem školskog lista „Mladi radnik“. Novu 1973. školsku godinu radnici i učenici škole dočekali su u novoizgrađenoj zgradi na mestu gde se škola i danas nalazi. Godine 1977. osnovan je školski hor koji je postigao inzvanredne rezultate na svim rangovima takmičenja- od školskih do saveznih. Sa početkom školske 1988/89. godine uvedena su i dva odeljenja saobraćajne struke. Izdvajanjem ovog, saobraćajnog i elektrotehničkog područja 1991. godine nastala je današnja škola.

(Visited 1.072 times, 1 visits today)