Zaposleni

Директор школе

Мићовић Бранислав

Помоћник директора

Стевановић Љубиша

         Организатор практичне наставе и вежби

Пилчевић Никола – електро група предмета

Голубовић Радослав – саобраћајна група предмета

Наставно особље

Стручно веће српског језика и књижевности и уметности

 1. Радовановић Мирјана
 2. Петровић Љиљана
 3. Ђуришић Љиљица
 4. Петијевић Снежана
 5. Вучинић Аница
 6. Поповић Александра
 7. Адамовић-Аксентијевић Љубинка
 8. Ђуровић Марија

 

Стручно веће страног језика

 1. Матовић Данијела
 2. Јованчевић Ана
 3. Љубичић Јелена

 

Стручно веће физичког васпитања

 1. Петијевић Синиша
 2. Бодражић Живко
 3. Ивановски-Петронијевић Вања
 4. Бугариновић Милена

 

Стручно веће математике

 1. Стојиљковић Љубиша
 2. Ђуришић Милован
 3. Бошњовић Биљана
 4. Миљаковић Ђорђе
 5. Ђурђевић Сања
 6. Ратковић Жарко

 

Стручно веће физике, хемије и биологије

 1. Милуновић Драгана
 2. Лазаревић Бранка
 3. Вукадиновић Љиљана
 4. Брковић Милена
 5. Јовановић Љиљана
 6. Чукић Сања

Стручно веће историје, географије, социологије, филозофије, грађанског васпитања и верске наставе

 1. Бељин Бојана
 2. Мандић-Димитријевић Биљана
 3. Милић Радисав
 4. Мишић Верица
 5. Ђерашевић Слободан
 6. Јаблановић Ивана
 7. Радојичић Иван

 

Стручно веће електротехничке групе предмета

 1. Радевић Верка
 2. Јовић Љиљана
 3. Ђокић Зоран
 4. Стевановић Љубиша
 5. Сеничић Мирољуб
 6. Лишанин Петар
 7. Лечић Радомир
 8. Глигоров Славица
 9. Лазовић Мирјана
 10. Костовић Милан
 11. Павловић Драган
 12. Пешић Петар
 13. Вучинић Миодраг
 14. Томић Славиша
 15. Руменић Милорад
 16. Богојевић Тања
 17. Милојевић Бојан
 18. Пилчевић Никола
 19. Матовић Велибор
 20. Радевић Милош
 21. Миновић Ђорђе
 22. Игрутиновић Жарко
 23. Продановић Биљана

 

Стручно веће саобраћајне групе предмета

 1. Голубовић Радослав
 2. Марковић Ненад
 3. Кошанин Верица
 4. Славковић Горан
 5. Божановић Катарина
 6. Зечевић Бојан
 7. Лацмановић Зоран
 8. Марић Жељко
 9. Ђокић Милош
 10. Кошанин Мирко
 11. Милић Слободанка
 12. Козић Милица

Стручно веће машинске групе предмета

 1. Митровић Југослав
 2. Новчић Александар
 3. Пајовић Радојко
 4. Илић Марија
 5. Каличанин Слободан

 

Ваннаставно особље

 

Стручни сарадници

Николов Белоица Сања

Грбовић Наташа

 

Секретар школе

Кнежевић Марија

 

Административно-финансијски радник

Живић Јелена

 

Шеф рачуноводства

Стојановић Љиљана

 

Помоћно-техничко особље

 1. Симовић Драган
 2. Радовановић Драгица
 3. Марковић Добрила
 4. Зечевић Ружица
 5. Драговић Олгица
 6. Бишевац Весна
 7. Штављанин Биљана
 8. Ракочевић Ивана
 9. Милетић Данијела
 10. Андријанић Вера
(Visited 1.880 times, 1 visits today)