Zaposleni

Директор школе

Мићовић Бранислав

Помоћник директора

Стевановић Љубиша

Наставно особље

Стручно веће српског језика књижевности и уметности

 1. Радовановић Мирјана
 2. Петровић Љиљана
 3. Ђуришић Љиљица
 4. Петијевић Снежана
 5. Вучинић Аница
 6. Пушонић Срђан
 7. Поповић Александра
 8. Адамовић-Аксентијевић Љубинка

 

Стручно веће страног језика

 1. Шћеповић Ивана
 2. Матовић Данијела
 3. Јованчевић Ана

 

Стручно веће физичког васпитања

 1. Петијевић Синиша
 2. Бодражић Живко
 3. Ивановски-Петронијевић Вања
 4. Немања Јоксић

 

Стручно веће математике

 1. Стојиљковић Љубиша
 2. Ђуришић Милован
 3. Бошњовић Биљана
 4. Миљаковић Ђорђе
 5. Ђурђевић Сања
 6. Ратковић Жарко

 

Стручно веће физике, хемије и биологије

 1. Милуновић Драгана
 2. Костић Срећко
 3. Јелић Сања
 4. Вукадиновић Љиљана
 5. Брковић Милена
 6. Бешевић Данијела
 7. Јовановић Љиљана
 8. Чукић Сања

Стручно веће историје, географије, социологије, филозофије, грађанског васпитања и верске наставе

 1. Вучетић Милан
 2. Бељин Бојана
 3. Милић Радисав
 4. Вукомановић Мила
 5. Јокановић Весна
 6. Мишић Верица
 7. Ђерашевић Слободан
 8. Јаблановић Ивана
 9. Радојичић Иван

 

Стручно веће електротехничке групе предмета

 1. Радевић Верка
 2. Јовић Љиљана
 3. Ђокић Зоран
 4. Стевановић Љубиша
 5. Сеничић Мирољуб
 6. Лишанин Петар
 7. Лечић Радомир
 8. Глигоров Славица
 9. Лазовић Мирјана
 10. Костовић Милан
 11. Павловић Драган
 12. Чабрило Славица
 13. Пешић Петар
 14. Вучинић Миодраг
 15. Томић Славиша
 16. Руменић Милорад
 17. Богојевић Тања
 18. Милојевић Бојан
 19. Пилчевић Никола
 20. Матовић Велибор
 21. Радевић Милош
 22. Миновић Ђорђе
 23. Игрутиновић Жарко
 24. Продановић Биљана

 

Стручно веће саобраћајне групе предмета

 1. Голубовић Радослав
 2. Марковић Ненад
 3. Вукадиновић Зоран
 4. Славковић Горан
 5. Божановић Катарина
 6. Зечевић Бојан
 7. Лацмановић Зоран
 8. Марић Жељко
 9. Ђокић Милош
 10. Кошанин Мирко
 11. Милић Слободанка
 12. Козић Милица

Стручно веће машинске групе предмета

 1. Митровић Југослав
 2. Новчић Александар
 3. Пајовић Радојко
 4. Илић Марија
 5. Каличанин Слободан

 

Ваннаставно особље

 

Стручни сарадници

Николов Белоица Сања

Грбовић Наташа

 

Секретар школе

Кнежевић Марија

 

Административно-финансијски радник

Живић Јелена

 

Шеф рачуноводства

Стојановић Љиљана

 

 1. Симовић Драган
 2. Радовановић Драгица
 3. Марковић Добрила
 4. Зечевић Ружица
 5. Драговић Олгица
 6. Бишевац Весна
 7. Штављанин Биљана
 8. Ракочевић Ивана
 9. Милетић Данијела
 10. Андријанић Вера
(Visited 720 times, 3 visits today)