Parlament

Vreme realizacije
Aktivnosti
/teme
Način realizacije:
Nosioci realizacije
Septembar 2018
Izbor predsednika i zamenika Đačkog parlamenta. Formiranje radnih grupa.
Sastanak Đačkog parlamenta
Članovi ĐP , koordinator ĐP Školske akcije
Septembar 2018-  jun 2019
Organizovanje kampanje za prihvatanje  IO  i uključivanje učenika sa smetnjama u razvoju u rad Đačkog parlamenta
Školske akcije i formiranje vršnjačkog tima za pružanje podrške učenicuma za koje se priprema IOP
Članovi ĐP , koordinator ĐP Školske akcije
Septembar 2018-  jun 2019
Realizacija planiranih aktivnosti: razmena i nabavka udžbenika, učešće u planiranju i organizacije ekskurzije. Organizacija sportskih aktivnosti i drugih kulturnih manifestacija.
Školske akcije
Članovi ĐP
Septembar 2018-  decembar 2018
Zdravi stilovi života
Školske akcije
Članovi ĐP
Septembar 2018-  jun 2019
Poboljšanje položaja učenika u školi
Inicijative ĐP, učešće predsednika ĐP u radu Stručnih organa Škole, sastanak ĐP
Predsednik ĐP, članovi ĐP
Septembar 2018-  jun 2019
Učešće u humanitarnim akcijama
Organizacija školskih akcija i uključivanje u šire humanitarne akcije
 

Članovi ĐP
Septembar 2018-  jun 2019
Saradnja sa ĐP – a u gradu
Zajednički sastanci, zajedničke aktivnosti
Članovi ĐP
Septembar 2018-  jun 2019
Saradnja sa organizacijama za mlade
Zajedničke akcije, učešće u organizovanim akcijama
Članovi ĐP
Januar 2019- maj 2019
Učešće u organizacije maturske večeri
Zajednička akcija maturanata- članova ĐP
Članovi ĐP
(Visited 791 times, 1 visits today)