Zaposleni

Директор школе

Мићовић Бранислав

Помоћник директора

Стевановић Љубиша

         Организатор практичне наставе и вежби

Пилчевић Никола – електро група предмета

Голубовић Радослав – саобраћајна група предмета

Наставно особље

Стручно веће српског језика и књижевности и уметности

Радовановић Мирјана

Петровић Љиљана

Ђуришић Љиљица

Петијевић Снежана

Аксентијевић Љубинка

Ђуровић Марија

 

Стручно веће страног језика

Матовић Данијела

 Јованчевић Ана

 Љубичић Јелена

Милуновић Милица

 

Стручно веће физичког васпитања

Бодражић Живко

Ивановски-Петронијевић Вања

Бугариновић Милена

Ђоковић Срећко

 

Стручно веће математике

Ђуришић Милован

Бошњовић Биљана

Ђурђевић Сања

Ратковић Жарко

Здравковић Александра

 

Стручно веће физике, хемије и биологије

Милуновић Драгана

Лазаревић Бранка

Вукадиновић Љиљана

Јовановић Љиљана

Чукић Сања

Стручно веће историје, географије, социологије, грађанског васпитања и верске наставе

Бељин Бојана

Слијепчевић Данијела

Дамњановић Нада

Јаблановић Ивана

Радојичић Иван

 

Стручно веће електротехничке групе предмета

Стевановић Љубиша

Сеничић Мирољуб

Лишанин Петар

Глигоров Славица

Лазовић Мирјана

Пешић Петар

Вучинић Миодраг

Томић Славиша

Руменић Милорад

Богојевић Тања

Милојевић Бојан

Пилчевић Никола

Матовић Велибор

Радевић Милош

Миновић Ђорђе

Игрутиновић Жарко

Продановић Биљана

Сеничић Никола

Сеничић Лазар

Ашанин Дарко

Лазовић Богдан

 

Стручно веће саобраћајне групе предмета

Голубовић Радослав

Кошанин Верица

Милићевић Александар

Маричић Зоран

Славковић Горан

Божановић Катарина

Зечевић Бојан

Лацмановић Зоран

Ђокић Милош

Кошанин Мирко

Милић Слободанка

Голубовић Јелена

Микић Грчкарац Милица

Стручно веће машинске групе предмета

Митровић Југослав

Новчић Александар

Пајовић Радојко

Илић Марија

Каличанин Слободан

 

Ваннаставно особље

 

Стручни сарадници

Николов Белоица Сања

Грбовић Наташа

 

Секретар школе

Кнежевић Марија

 

Административно-финансијски радник

Живић Јелена

 

Шеф рачуноводства

Јанковић Милена

 

Помоћно-техничко особље

Симовић Драган

Марковић Добрила

Бишевац Весна

Ракочевић Ивана

Милетић Данијела

Андријанић Вера

Николић Маријана

(Visited 6.375 times, 1 visits today)